Als onderdeel van het diagnoseproces kan je arts hebben voorgesteld om je baby op een eliminatiedieet te zetten gevolgd door een provocatie.

Eliminatiedieet

Bij een eliminatiedieet wordt gedurende een korte tijd koemelkallergie weggelaten uit de voeding van je baby, om vervolgens te kijken of de klachten verminderen. Als je borstvoeding geeft, betekent dit het weglaten van voedsel dat (grote hoeveelheden) koemelkeiwit bevat uit je eigen voeding. Als je flesvoeding geeft betekent dit het overschakelen van je baby op een door de arts aanbevolen speciale hypoallergene flesvoeding die ontworpen is voor baby’s met koemelkallergie. De arts, of diëtist kan je advies geven over hoe het beste te beginnen met het eliminatiedieet en hoe lang je dit dient te doen. Normaal wordt een proefperiode van 2-4 weken aanbevolen.

Als er verdenking koemelkallergie is schrijft de arts in de een hypoallergene flesvoeding voor als onderdeel van een eliminatiedieet, hierbij zijn de eiwitten in de meeste gevallen niet herkenbaar voor het immuunsysteem. Er zijn twee soorten hypoallergene voedingen: intensief gehydrolyseerde eiwithydrolysaten of op basis van vrije aminozuren gebaseerde flesvoeding zijn. Intensief gehydrolyseerde hypoallergene flesvoedingen zijn doeltreffend bij ongeveer 90% van de zuigelingen met koemelkallergie. Als je kind ernstige of meervoudige voedselallergieën heeft of als zijn/haar klachten niet verdwenen na het uitproberen van een gehydrolyseerde flesvoeding gedurende een proefperiode, kan je arts een flesvoeding op basis van vrije aminozuren aanbevelen. Lees meer over hypoallergene flesvoedingen in welke veranderingen in de voeding zijn er nodig.

Provocatie

Nadat je baby gedurende enkele weken een koemelkeiwit-vrij dieet heeft gekregen en de klachten duidelijk verbeterd zijn, kan je arts een provocatie aanbevelen. Dit kan door middel van een open provocatie. Hierbij worden weer langzaam in oplopende doses melkeiwit geintroduceerd.

Dit proces kan plaatsvinden in de praktijk van je arts of in een ziekenhuis. Het is belangrijk dat je dit alleen doet op advies en onder toezicht van een professionele zorgverlener. Je kunt ook worden gevraagd om aan een dubbelblinde provocatietest deel te nemen. Hierbij krijgt je kindje na een eliminatieperiode van minstens 4 weken op twee verschillende dagen, met een tijdsinterval van minimaal 1 week, testvoeding in oplopende doses toegediend, waarin op een van beide dagen onherkenbaar koemelkeiwit is verwerkt. Zowel de arts en de verpleging als jullie als ouders /verzorgers en jullie kindje weten niet op welke dag de testvoeding met koemelkeiwit of placebo wordt gegeven. Beide provocatiedagen worden na minimaal 48 h geblindeerd beoordeeld en vervolgens wordt de code verbroken.

Afhankelijk van de ernst van de klachten en de logistieke mogelijkheden zal je arts afwegen welke test bij je kindje zal worden toegepast.

Als er op het ogenblik van de provocatie of daarna geen allergische reactie wordt waargenomen, zal je arts andere mogelijke oorzaken van de symptomen van je baby onderzoeken, zoals kolieken of lactose-intolerantie. Als er een allergische reactie wordt waargenomen, kan de diagnose van koemelkallergie worden gesteld. Dat wil zeggen dat je baby op het eliminatiedieet moet houden tot deze uit zijn/haar allergie is gegroeid. De arts zal je helpen bepalen wanneer je een andere provocatie kunt proberen om na te gaan of je baby uit de allergie is gegroeid en kan terugkeren naar normale voeding.

Als je kindje een diagnose koemelkallergie heeft gekregen, kun je onder omgaan en leven met koemelkallergie meer info vinden om nog beter voor hem/haar te kunnen zorgen.